رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جان محمدخان امیرعلایی

از راست:«سرتیپ جان محمدخان امیرعلایی»-«سرتیپ مرتضی یزدان پناه»

«امیرعلایی»حدود سال 1265 در تهران متولد شد. پدرش«میرزا احمدخان علاءالدوله» از رجال بزرگ عصر ناصری و مظفری و شاغل مقامات درجه اول مانند حکومت فارس بود.«جان محمدخان» پس از انجام تحصیلات وارد مدرسه قزاقخانه شد و به درجه افسری نائل آمد. در کودتای 1299 از افسران زیردست«رضاخان» بود که به همراه اردوی او وارد تهران شد و درجه سرتیپی گرفت و به فرماندهی پادگان عشرت آباد منصوب گردید. تمام رجالی که بعد از کودتا دستگیر و زندانی شدند، در عشرت آباد زیر نظر او قرار داشتند.«سرتیپ جان محمدخان» در اوایل سال 1304 به فرماندهی لشکر خراسان منصوب شد و اولین اقدام وی در این سمت، خلع سلاح ترکمن ها بود. او در جوین و کوکلان آنچنان خشونت و کشتار بی رحمانه انجام داد که ترکمن ها از ترس وی در صحرا پراکنده شدند.«جان محمدخان» فوق العاده عصبانی، تندخو و قسی القلب بود. این صفات در پدر او(علاءالدوله) و تا حدی در عموهایش«احتشام السلطنه»،«معین الدوله» و«نظم السلطنه» وجود داشت.

«مرتضی یزدان پناه» متولد سال 1273 در تهران بود. در سال 1293 از مدرسه افسری قزاقخانه، فارغ التحصیل و با درجه ستوان سومی داخل قشون شد. در چند زد و خورد داخلی سریعاً درجات خود را گرفت و در سال 1299 با درجه سرهنگی، فرمانده پیاده نظام قوای کودتا بود که بلافاصله پس از ورود به تهران به مقام سرتیپی ارتقاء یافت و به فرماندهی تیپ مرکز و بعد لشکر مرکزی منصوب شد.«یزدان پناه» هیچ گونه دانش نظامی نداشت ولی از روز اول خدمت، خود را به«رضاخان» نزدیک کرد و تمام ترقیاتش را مدیون او بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر