رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدخان رزم آرا

سرهنگ«محمدخان رزم آرا» پدر«سپهبد حاجی علی رزم آرا»

«محمدخان رزم آرا»از افسران تحصیلکرده قزاقخانه بود که در فن توپخانه اطلاعات عمیقی داشت. مهندس بود و«قبله نمای رزم آرا» را نیز اختراع کرد که از دقیق ترین کارها در این حوزه بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر