رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ناصرالدین شاه ، عمارت دوشان تپه

 

 

 

 

 

 

 

برگرفته از کتاب گنج پیدا

به کوشش بهمن جلالی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر