رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ناصرالدین شاه در خانه صدراعظم

تمثال مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه در خانه جناب اجل صدراعظم در روز تشریف فرمایی به آنجا عکس افتاده شد

1جمادی الاولی سنه 1313- قوی ائیل میزان

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر