رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«ناصرالدین شاه» در دوران جوانی و جلوس به سلطنت

«ناصرالدین شاه» از پادشاهانی بود که خیلی به شکار، سیاحت، مسافرت و تعدد زوجات علاقه داشت و نخستین شاهی بود که سه سفر به خارج از ایران و ممالک اروپا نمود و در میان پادشاهان قاجاریه پس از«فتحعلیشاه» در داشتن زن زیاد در رتبه دوم بود!«دوستعلی خان معیرالممالک» در کتاب«یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه» تعداد زنان او را در زمان مرگش 85 نفر ذکر کرده است. سوگلی های شاه عبارت بودند از:«جیران»، «انیس الدوله»، «امینه اقدس»، «خانم باشی» و سایر زنان در درجات پایین تر بودند.

«اعتماد السلطنه» در یادداشت های روزانه خود(28 محرم 1300 هجری قمری) روایتی شنیدنی از مرگ«ناصرالدین شاه» دارد:«امروز شاه تفصیل خوابی را که چند شب قبل دیده بودند، می فرمودند. خواب دیده بودند حیوان بزرگی که از فیل بزرگ تر بود، به شاه حمله برده بود. شاه، بازی در دست داشته، به طرف آن حیوان رها کرده بود. باز به زیر گلوی حیوان چسبیده بود و پوست زیر گلوی او را دریده، خون زیادی جاری شده، حیوان به زمین خورده و مرده بود. شاه از شدت عفونت خون حیوان، دور شده بود. حیوان سر بلند کرده و به شاه گفته بود تا چهارده سال دیگر، زنده می شوم و به تو تلافی خواهم کرد.» و شاه درست چهارده سال بعد تیر خورد و کشته شد!

اشتراک گذاری

ارسال نظر