رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه اعلم العلما آقامیرزا محمدتقی الشیرازی

صورت دستخط مطاع حضرت مستطاب اعلم العلماء، استادالفقهاء، حجة الاسلام و المسلمین و آیة الله فی العالمین، الورع التقی«آقای میرزا محمدتقی» متع الله الاسلام و المسلمین به ظل وجوده که در وجوب حفظ ثغور ممالک اسلامیه از تهاجم کفار مرقوم فرموده اند

بسم الله الرحمان الرحیم

حفظ بیضه اسلام و حراست ثغور مسلمین از تهاجم کفره و دفع متهاجمین از ممالک اسلامیه، اول وظیفه اسلامیت و فریضه ذمت قاطبه اسلامیان و باید عموماً خاصه ارباب قوت و شوکت و عده و عدت و ایلات و عشایر با حمیّت که حصون منیعه و قلاع محکمه بلاد اسلامیه هستند، در حراست حدود و ثغوری را که به عهده دارند، ید واحده و کلمه متحده بوده، دقیقه ای از بذل جان و مال با کمال جد و اهتمام در قیام به این وظیفه لازمه، مضایقه و خودداری ننمایند که بر عموم اهل اسلام، فرض و واجب و از اهم تکالیف الهیه، جلّ شانه و تواتی و تخاذل در این مقام، منافی مقام اسلامیت و موجب ننگ و عار و دخول نار و سخط خداوند منتقم قهار عظم سلطانه است. نعوذ بالله من ذلک و لاحول و لاقوة الا بالله و السلام علیکم جمیعاً و رحمة الله و برکاته.

«محمد تقی الشیرازی»

***

«آقا میرزا محمدتقی شیرازی» در سال 1256 هجری قمری در شیراز متولد شد و از سال 1271 قمری در کربلا اقامت گزید. او فرزند«میرزامحبعلی»، نوه«میرزا محمدعلی گلشن زنگنه» و برادرزاده«میرزا حبیب‌الله» متخلص به«قاآنی» شاعر معروف دوره قاجاربود. او در کربلا نزد«فاضل اردکانی»شاگردی کرد و در سال 1291 قمری به سامرا رفت. پس از درگذشت«میرزای بزرگ»در سال 1312 قمری، مدیریت حوزه علمیه سامرا را برعهده گرفت. در سال 1336 به کربلا رفت و تا پایان عمر در همانجا ماند.«محمدتقی شیرازی» در سال ۱۳۲۹قمری پس از حمله نیروهای روس به شمال ایران و کشتار آزادیخواهان، در لزوم مقابله با آنان فتوایی صادر کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر