رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-1

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم

دستخط همایون را زیارت کردم، دلتنگی از نوشتجات«بهمن میرزا» فرموده بودید. خداوند عالم هرگز به وجود مبارک، دلتنگی ندهد و جان ناقابل نوکرها را قربان خاکپای همایون مبارک کند. استفسار از جواب و سوال این غلام با جناب وزیرمختار فرموده بودید. به قدر یک کتاب، گفت و گو شد. بدیهی است به قدر ناقابل خود در جواب کوتاهی نکرده و تا عمر دارد، نخواهد کرد. اما تا مفصلاً خاکپای همایون،عرض نکند، ابداً مطلب، معلوم نمی شود و از نوشتن تمام نمی شود. صبح که انشالله به دولت و اقبال سوار می شوند، به تفضیل، جسارت به عرض می شود .

باقی الامرهمایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر