رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-8

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است

هو

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم

اینکه مقرر فرموده بودید که به حمدالله تعالی امروز در سواری و قصر قاجار به وجود مبارک خوش گذشته، مزید شکرگذاری شد. فدوی هم صبح به لاله زار رفته، تنها بود. به همراهی«ملک زاده» قدری نان خورده، مشغول مطالعه نوشتجات اول ماه شد تا عصری مراجعت کرده، از اخبارات تازه ای نبود که جسارت به عرض شود، زیرا در زمان سابق در این سیزده… یک دو قتل و هرزگی زیاده می شد. از فضل خدا ذره هرزگی نشد. از ولایات تازه نبود که جسارت به عرض شود.

باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.