رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-16

هو

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم       دستخط همایون زیارت شد. دیشب چاپاری که بایست نزد«میرزافضل الله» برود، همان شب روانه کردم که رفت و به سر راه ها همه جا چاپار فرستادم که اگر بخواهند خودی به به سمت طهران بیندازند، انشاالله تعالی گرفته شود. احوال این غلام خوب نیست. البته خودم هم شرفیاب می شوم. زیاده جسارت نورزید، باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر