رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-27

هو

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم      دستخط همایون را زیارت نموده، امروز برای تعزیه به منزل مرحوم«حاجی علیرضا» رفته بود. آن شد که از سعادت حضور قبله عالم روحنا فداه ماند و برای شرفیابی هر وقت بفرمایند، این غلام حاضر است. در باب عرایض«حاجی»، بلی، در دو سه نوشته اسم مبارک ذکر شده. اگر مرخص فرمایند، بعد از آن که فدوی همه را دید، به نظر مبارک همایون می رساند. زیاده جسارت نورزید. باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر