رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-5

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است

هو

قربان خاک پای همایون مبارکت شوم

دستخط همایون زیارت شد. چون«غلام حسین خان» حسب الامر، جواب خواست و مردم، فرصت عریضه نگاری نداد، از آن جهت، مختصر، خاکپای همایون عرض می شود که قبا و …، صبح انشالله به نظر همایون می رسد. در باب نامه و سایر باید زبانی، مفصل خاکپای همایون عرض کرد.

باقی الامرهمایون

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر