رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-2

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم

دستخط همایون را زیارت کرده، اولاً مقرر فرموده بودید که در درِ باغ چادر بزنند. سه چادرپوش با چند باب چادر کوچک زده و می زنند. صبح در رکاب همایون عالیجاه«علیقلی خان» با سیصد نفر سرباز خواهد بود. این غلام به شرط حیات در دیوانخانه مبارکه، منتظر شرفیابی است و بعد از شرفیابی در منزل خود خواهد بود، زیرا که احوالم خوب نیست. اگرعصری بتواند سوار شده، قدری در خارج، گردش خواهد کرد. زیاده جسارت نورزید.

باقی الامرهمایون،همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر