رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-12

قربان خاکپای جواهرآسای مبارکت شوم

دستخط همایون که به افتخار این غلام، شرف صدور یافته بود، از زیارتش، مباهات حاصل نمود. امیدوار است که از نهضت همایون تفرج و فرح خوب برای وجود مسعود همایون، حاصل گردیده باشد. این غلام هم از صبح الی حال، به جهت حکایت آن ارمنی، مشغول گفت و شنود و جواب و سوال می باشد. فردا انشاالله گفت و گوهایی که امروز شده است، عالیجاه«میرزاعلی خان» حضور باهرالنور همایون خواهد رساند. امر، امر همایون است. اگر میل خاطر مبارک به استحضار از فقرات امروز باشد، صبح را انشاالله تعالی، زودتر لازم است بیرون تشریف بیاورید که به عرض حضور همایونی برسد. چون وقت باقی نمانده، از آن جهت جسارت ورزید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر