رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از امیر-20

هو

قربان خاکپای همایون مبارکت شوم     «آقامحمدحسن» را به حضور همایون فرستادم و عرضی به توسط او خاکپای همایون کرده ام. اگر قروق هم باشد، انشاالله احضاراً خواهند فرمود تا عرض را حضور همایون معروض دارد. امیدوار است که از همان قرار انشاالله حکم خواهند فرمود. زیاده جسارت نورزید. باقی الامر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر