رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از سلطان عبدالمجیدمیرزا

نامه ای از «عین الدوله سلطان عبدالمجیدمیرزا»به حضور«مظفرالدین شاه»و اعلام قصدِ گرفتن استخاره از«آقای حاجی میرزا ابوطالب» 

تصدق خاکپای جواهر آسای اقدس قدرقدرت همایون شاهنشاهیت شوم

 دستخط آفتاب نقط مبارکت، زیب تارک این غلام خانه زاد گردیده، زیارت نمود. حالت این غلام خانه زاد به مراحم و الطاف شاهانه بعد از فضل خدا بد نیست. درد هنوز هست و ساکت نشده است. دیشب هم چاکر را خیلی اذیت کرد که تا صبح نتوانست بخابد بخوابد)حالا قدری بهتر است و انشاءالله زودتر رفع می‌شود. جناب«سید ریحان الله»(کشفی بروجردی)به احوال پرسی و تسلیت چاکر صبح آمده بود، تا حال چاکر«سید ریحان الله» را ندیده بودم. واقعاً سید خوبی است و بسیار خوش محضر و خوش حالت. در شهر خبری نیست. مردم مغرض زیاده گو کَنِه رویّه دست برنمی‌دارند. ولی اگر بنا باشد این حرف ها را گوش کرد و کار نکرد که دیگر چه باقی خواهد ماند. انشاءالله با فضل خدا و توجه ائمه هدی و رحمت سایه خدا تمام کارها به صبر و حوصله از پیش می‌رود. در فقره استخاره‌ها امشب که شب دوشنبه است، گفته‌ام«حاجی سید ابوطالب»(زنجانی)بیاید در پیش خود غلام استخاره بکند و بعد هر چه شد، به عرض می رساند. انشاءالله به سلامتی فردا را تشریف فرمای جاجرود بشوید. بیاری حق به وجود مقدس مبارک خوش خواهد گذشت و این غلام خانه زاد هم اگر خدا خواست و درد ساکت شد، انشاءالله شرفیاب می‌شود. خداوند ذات اقدس شاهانه را پیوسته در صد و بیست سال سلامت دارد. «اقبال الدوله» هم ضرری ندارد در رکاب باشد. برحسب امر مبارک، ابلاغ و خبر می‌دهد که به جاجرود شرفیاب شود. اظهار مراحم قبله عالم را به«حاجیه شمس الدوله» و«فخر السلطنه»[شمس الدوله، خواهرعین الدوله و همسر ناصرالدین شاه-فخرالسلطنه، دخترمظفرالدین شاه وهمسرعین الدوله] ابلاغ خواهید داشت. خداوند جان ناقابل این غلام خانه زاد را تصدق خاکپای مبارک بگرداند.

زیاده جسارت است.

الامر الاقدس همایون شاهنشاهی مطاع و مطاع

«عبدالمجیدمیرزا عین الدوله»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر