رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه تحقیق مستشار عدلیه درپی درگذشت مظفرالدوله

نامه تحقیق مستشارعدلیه درپی درگذشت«میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله» و تفحص در چگونگی تقسیم املاک بین فرزندان متوفا، خطاب به«میرعماد»(جد عمادی های زنجان) سال۱۲۸۹ قمری

(نشان شیر و خورشید)رقعه وزارت جلیله عدلیه اعظم؛ ازمجلس مستشار(دیوان)سنه ۱۲۸۹

هو      از مجلس تحقیق وزارت جلیله عدلیه اعظم، زحمت می دهد. بخصوص مزاحمت و احضار جنابعالی در مجلس تحقیق این بود که: چون مصالحه نامچه عالیجاهان«رضاقلیخان»(فخیم الدوله) و اخوان(آقاخان وحسین پاشاخان) به خط و مهر جنابعالی است و در حضور شما گذشته، زحمت کشیده، چگونگی و کیفیت صلح مشارالیهم و وجه مصالحه را آنچه گذشته و ختم شده، علی الاجمال به جهت استحضار وزارت جلیله عدلیه اعظم مرقوم و(به مهرخود) مزین بفرمائید.

فی چهارشنبه شهرذی الحجه الحرام سنه ۱۲۸۹

نقش مهر سند

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر