رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه جمعی از رجال به احمدشاه

به مقام منیع رفیع والا حضرت اقدس نیابت سلطنت عظمی ارواحنا فداه

خدمات و جان نثاری فداییان در راه اجرای احکام شریعت مطهره و استقلال مملکت و استحکام اساس مشروطیت، بر عموم اهالی، خاصه بر حضرت اقدس، معلوم و مکشوف است. پس از افتتاح دارالشورای کبرای ملی و تعیین کابینه وزراء مدتی هر یک به گوشه نشسته و ناظر بودیم، بلکه کارکنان ملت و دولت، جبران خرابی های گذشته را بفرمایند. بدبختانه برعکس انتظارات فداییان، نتیجه داده، روز به روز بر اختلافات چنانکه مشهود است، افزوده و خرابی ها زیاده شده و دسته های مختلفه تشکیل شده، اغراض شخصیِ بعضی ها مانع از پیشرفت امور گردیده، رفته رفته، کار به جاهای باریک می کشد و مغرضین به اعمال آلات ناریّه، بنا را بر تهدید گذاشته اند و این بر خاطر مبارک والاحضرت اقدس، پوشیده نیست. برای آن است از جلوگیری، مماطله شده است و دشمن دست به عملیات گذاشت. تقریباً یک ماه قبل یک نفر را آشکارا کشتند، جلوگیری نشد، طرف، جری گردیده، دست به مقامات عالیه زدند و به قتل«حجت الاسلام بهبهانی»علی راس الاشهاد کمر بستند. جهت آن هم بر همه افراد هموطنان، معلوم است. تا امروز کردند آنچه نباید کرد. دیگر طاقت بر فدویان طاق شده و به هیچ وجه، جای درنگ نیست. مکرر، حضوراً درخواست دستگیری قتله را نمودیم. وعده فرمودند پس از تشکیل کابینه وزراء این امر مهم، جاری خواهد شد. حال جای شکر است، کابینه وزراء تشکیل شد و چند روز هم از تشکیل کابینه می گذرد و به هیچ وجه، گویا اقدامی نشده. لازم آمد به وسیله این عریضه، جداً از آستان مقدس، استدعا نماییم که به زودی اشخاصی را که طرف سوءظن ملت هستند و نسبت این عمل کفرآمیز به کلمه واحده به آنها داده می شود، امر به اخراج فرمایند و هرگاه خدای ناکرده باز کار به وعده و وعید بگذرد، چنانکه می گذرد، اقدام فوری نشود و هرکه هرکه را بکشد، سزا و جزایی در میان نباشد، گمان فداییان آن است که یکسره رشته امورات مملکتی در هم تر و بر هم تر خواهد شد و جلوگیری از این مفاسد، غیرممکن خواهد بود. از آنجا که با نیت پاک، فدویّت خالص به شخص والاحضرت اقدس داریم، لازم دانستیم قبل از آن که کار به جاهای باریک تر و هولناک تر بکشد، به حضور والاحضرت اقدس، راه علاج را عرض نماییم.

21 رجب 1328 طهران

مهر«ستارخان»، مهر«سالار ملی»، مهر«ابراهیم بختیاری»، مهر«عبدالحسین»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.