رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ستارخان

29 جمادی الاولی

1328

مقام منیع مقدس نیابت سلطنت عظمی دامت شوکته العالی

بعد از بمباردمان مجلس، این خادم ملت، استقلال وطن عزیز خود را در خطر دیده، جان به کف نهاده و با تمام قوای خود در تشیید مبانی حریت و استرداد حقوق مغضوبه ملت به قدری که می توانستم، کوشیدم. آخرالامر،‌ بیدق استقلال ایران را که عبارت از مشروطیت است، بلند کرده و کعبه آمال مسلمین تاسیس یافت. بعد از این هم تا آخرین قطره خون خود در حفظ و حراست احترامات واجبه آن مقام مقدس، بذل مجهود خواهم نمود و از هیچ گونه مجاهدت، مضایقه و دریغ نخواهم کرد. اشخاص دیگر از روی غرض، حق مداخله به امورات پارلمان ندارند. وکلای محترم، تکلیف قانونی و وظیفه امروزی خودشان را بهتر می دانند. ایام شوکت، مستدام باد.

مهر«ستارخان»

اشتراک گذاری

ارسال نظر