رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه سیدمحسن موسوی خویی

نامه محقق تراجم و بیوگرافی نویس«سیدمحسن موسوی خویی»به یکی از فرزندان مرحوم«حاجی میرزا ابوالمکارم زنجانی»جهت تهیه مختصر زندگینامه تک تک اعضای خاندانیِ«میرزای بزرگ»و دیگر دانشمندان سابق و حال حاضر آن تاریخ شهر زنجان به سال 1362 هجری قمری  

اشتراک گذاری

ارسال نظر