رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از شاه به اعلم الدوله

نامه ای به خط«مظفرالدین شاه»

قصرصاحبقرانیه، ربیع الثانی۱۳۲۴

هو  هو  «اعلم الدوله»انشاالله احوالت خوب است. خیلی به دلم است که امشب تو را ببینیم؛ اگرممکن است ..(شربت)! دوا را هم شب همراه خودت بیار این جا که من شما را ببینم که بعضی فرمایشات لازمه دارم. شربت را اگر ممکن نیست، خودت البته به حضور بیا و تخلف نکن.

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر