رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه عظیم زاده اردبیلی به حاج میرزا ابوالمکارم

نامه و قصد ملاقات و مذاکره از جانب مجاهد و آزادیخواه مشروطه«عظیم زاده اردبیلی» به جهت«آقای حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد» در روزهای اوج فشار مستبدین

هو   فدای وجود مبارک حجه الاسلام   امروز سه دفعه خواستم شرفیاب حضورمبارک شوم، نتوانستم جسارت نمایم، درحالتی که واجب است. لابد، عریضه نگارشدم که امشب باید به قرارِ نیم ساعت، عرائض بنده را رسیدگی فرمائید؛
تفصیل زیاد دارم، حضوراً عرض خواهم کرد. اجمالاً دیشب یک ساعت به صبح مانده، التفات کامل در حق«محمدحسن خان طارمی» ؟ فرموده اند وعذرهای زیاد هم شده، خلاصه، تفصیل مطلب زیاد است(که)موقوف شرفیابی حضور مبارک است.
عریضه را غیر از بندگان حجه الاسلام کسی نخواند و سه شب قبل تمام مطالب را به آقای وزیر(حاجی وزیر مستشیر)هم گفت و گو کرده بودم. امر، امرِ بندگان جنابعالی است.(عظیم زاده اردبیلی)

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر