رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه قنسول روس و انگلیس به عین الدوله

نامه قنسول روس و انگلیس به«عین الدوله» در محاصره تبریز

مورخه سلخ ربیع الاول 1327 مطابق 20 ماه آپریل 1906

هو

حضرت مستطاب اجل اشرف امجد اکرم افخم والا، دوستان استظهارا مشفق محترم معظما

از تهران از سفارت دولت بهیتین روس و انگلیس به دوستداران، خبر تلگرافی رسیده که امروز وزیرمختارهای دولتین قوی شوکتین روس و انگلیس به حضور شرف اندوز مبارک اعلیحضرت همایونی شرفیاب شده، بعد از مذاکرات لازمه از طرف سنی الجوانب همایونی مقرر فرموده اند که امر تلگرافی به حضرت مستطاب اجل اشرف والا صادر شده است تا روز دوشنبه الی وقت ظهر از طرفین، ترک مجادله بشود و در ظرف این مدت، اجازه مرحمت فرموده اند آذوقه به شهر تبریز حمل نمایند وکسی مخالفتی نخواهد داشت. ما این مسئله را با انجمن ایالتی تبلیغ نموده ایم. از شمول این الطاف ملوکانه که درباره اهالی آذربایجان شده است، در نهایت درجه متشکرند. ماها نیز از مرحمت شهریاری در مافوق درجه، متشکر و مفتخر بوده، با کمال اخترام توقع داریم که حضرت مستطاب اجل اشرف والا بر وفق امر شهریاری به سرکردگان تمام سواران که بین راه و در اطراف شهر هستند، مقرر فرمایند تا روز مزبور به ساعت معینه ترک مجادله نموده و به هیچ وجه تیراندازی نکرده و از دهاتی ها که غله، حمل شهر خواهند نمود، در راه های سرد رود و مرند و باسمنج، هیچ کس متعرض دهاتی های مزبور نشوند و بهتر است مقرر شود قزاق معلم که در تحت نظام هستند، به سر راه های مزبور معین فرمایند به مکاریان متعرض نشوند تا به آسودگی و سهولت، غله به شهر حمل نمایند تا در مدت شش روز مذکور، مذاکرات لازمه به عمل آید. بدیهی است اقدامات لازمه را در این باب، مبذول خواهند داشت.«مسترچارل استوکس» ویس قونسول انگلیس و«مسیو ذکریا نظرنیکوف» تاجرباشی روسی از قبل ماها شرفیاب حضور مبارک خواهند شد که مطالب لازمه را شفاهاً نیز تبلیغ نمایند و ایشان از طرف ماها وکیل هستند و قرارداد ایشان قبول خواهد شد و خود دوستداران نیز همه قسم منتظر فرمایشات صادره بوده، با نهایت میل در انجام آن حاضر هستیم و امیدواریم که حضرت مستطاب اجل اشرف والا فرصت را غنیمت شمرده، مساعی جمیله را در این باب، دریغ نفرمایند که شاید از توجه آن وجود محترم، رفع انقلاب ایران به حصول آید. ماها هم حاضریم همه قسم مساعدت لازمه را بنماییم. عریضه که از طرف انجمن به حضور مبارک عرض کرده اند، در لفّ است. از لحاظ مبارک خواهد گذشت. زیاده چه زحمت افزاید. فی التاریخ

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.