نامه محبت آمیزی ازناصرالدین شاه درجواب سرتیپ میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله

 

السلطان ابن السلطان ،ناصرالدین شاه قاجار

مقرب الخاقان ،چاکرِارادت نشانِ دولت ابد بنیان؛ “محمدابراهیم خان مظفرالدوله ،سرتیپ اول” (که)به مراحم خاطراقدس همایون شاهنشاهی مباهی بوده، بداند: که عریضه ارادت فریضه آنمقرب الخاقان مورخه بیست وهشتم شهرجمادی الثانیه،دراوائل شعبان ازعرض پیشگاه حضورِمرحمت دستورِهمایون گذشت؛وازفقرات مسطوره اش که مشعر برفرط خدمات وزحمات آن مقرب الخاقان و سائر مامورین آن سامان بود . خاطرمرحمت ذخایر مبارک را باستحضارو رضایتمندی کامل،روی داد. حسن ارادت وفرط دولتخواهی آن مقرب الخاقان، پیوسته مقتضی است که درخدمات مهمه وامورات کلیه بطورصدق وراستی ودرستی حرکت کرده ،خاطرهمایون را ازقاعده خدمتگذاری ودولت پرستی خود راضی ومسرور دارد؛ ونوکرجمیعی خود را ،بمراحم علیّه دولت مستظهر و امیدوارسازد. همانطور که حق هیچ عبادت دربارگاه کبریائی خداوندی بی اجرنیست؛ حق هیچ خدمت نیز درپیشگاه حضور شهریاری ،مهمل ومتروک نخواهدماند؛وبهرخادمی علی قدرمرتبه مرحمت ملوکانه شامل خواهد شد؛ چون چاپار درشُرف عودت بود برای مزیدافتخارآن مقرب الخاقان این همایون فرمان مبارک(شایدضمیمه نامه فرمانی هم در رقعه جداگانه اعطا شده!)، شرف اِصدار یافته امر ومقرر میفرمائیم که پیوسته مجاری امور را درجزوعریضجات صادقانه معروض داشته ،نوکر(ان)آنجا رابمراحم ملوکانه امیدوار دارد . ودر عهده شناسند شهرشعبان

۱۲۸۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *