رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه محبت آمیزی از مظفرالدین میرزا ولیعهد برای سرتیپ حسین پاشاخان (مظفرالسلطنه اول)

نامه ایی مهرآمیز از «مظفرالدین شاه قاجار» در دوره ولایتعهدی، خطاب به مرحوم سرتیپ «حسین پاشاخان مظفرالسلطنه»

هو ؛ (ازولیعهد:مظفرالدین میرزا)
به  «مظفرالسلطنه»  (حسین پاشاخان) ، مدتی بود از سلامت حالات شما اطلاعی نداشتیم ،
اکنون که مشروحه (عریضه) آن چاکر به جناب جلالتمآب «صدیق الدوله» رسیده از حسن ارادت و چاکری شما به عرض رسانیدند، اولا : از صحت احوال شما خاطر مرحمت ذخایر را کمال مسرت و ابتهاج  روی  داد، ثانیا:  مراتب عقیدت و خلوص چاکری شما را چنان که شایست و بایست می دانم؛ و کمال مرحمت و عطوفت را  درباره آنچه که داریم ، هر وقت مقدور باشد شرف التزام خدمت را درک نمائیم و مورد عنایت و توجهات خاصه خواهید داشت ؛ هرگاه محض امور ولایتی و شخصی گرفتاری داشته باشید به هیچ  وجه تفاوتی در مرحمت و عنایت من درباره ی شما نخواهد داشت،چه غیاب و چه  ملازمت رکاب ، خدمت شما را در حکم ،  واحد می دانیم ، چون چاپار عزیمت داشته محض بروز و ظهور عواطف  مکنونه خودمان این مختصر ملفوفه را مرقوم داشتیم ،  در تعطیل و تعویقِ شرف اندوزی (تاخیردرعرض چاکری) همواره شرح  حالات و مقاصد را به عرض برسانید.
۵شهر ذی الحجه الحرام ۱۳۰۱
صح (امضاءوتوشیح فرستنده)

***

سرتیپ حسین پاشا خان مظفرالسلطنه اول

در میان خان های زنجان ، خاندان مظفری بیش از دیگر خان های منطقه نفوذ داشتند و دلیل آن این بود که از سوی مادر با قجرها نسبت خویشاوند سببی بودند و در آن منطقه هیچ یک از خان های صاحب نفوذ با قاجاریه  خویشاوندی نداشتند. «پاشاخان مظفرالسلطنه» ،‌ نواده ی دختری «عبدالله میرزا قاجار» پسر یازدهم  «فتحعلی شاه قاجار» است.

 

(برگرفته از آرشیو میرغوغا)

اشتراک گذاری

ارسال نظر