رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه مهرآمیز از«مظفرالدین شاه» در اواخر زمان ولیعهدی به خط  نستعلیق کتابتِ خود که جهت«مستوفی الممالک» نوشته 

این سجع مهر بیضی از وی کاملا نادر است

سجع مهر بیضی: ولیعهد 1312

جناب جلالتماب«مستوفی الممالک» را مشهود می داریم. مراسله شما رسید. از سلامت احوال شما خوشوقت شدیم. قلمدان مرسولی را«مشیر لشکر» آورد، حالت شما را با خودمان کمایجب می دانیم. لطف و محبت قلبی ما را درباره خود بعد از فضل خداوند به درجه کمال بدانید و انشاالله نقصان پزیر(پذیر)نخواهد شد(و)زیاده بر آن بدانید که می دانید. همواره حالات خود را در ضمن تمنیات، مکشوف دارید.

خوانش: میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر