رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه مظفرالدین شاه به جلال الدوله

نامه ای با مهر مظفرالدین شاه به جلال الدوله ، درباره محاسن خدمات جلال الدوله در حوزه انتظامات ولایات – و خدمات مرجوعه و رضایت از این خدمات. خواسته شده که یک قطعه عکس تمثال خودش را به توسط میرزا علی خان نظم السلطان ارسال نماید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر