رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در زمان قدیم افرادی که سواد نداشتند، به نامه نویس مراجعه می کردند. حرف های دلشان را می گفتند و او می نوشت و بدین ترتیب، نامه، آماده ارسال می شد. گاهی نویسنده، در متن نامه، نظر خود را نیز اعمال می کرد و بر جملات گوینده، می افزود یا از آنها می کاست! 

اشتراک گذاری

ارسال نظر