رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نخستین نایب السلطنه احمدشاه

عضدالملک، سال 1328

«علیرضاخان قوانلو ایلخانی قاجارعضدالملک» پسر«موسی خان» دایی«ناصرالدین شاه» در سال 1238 هجری قمری متولد شد. در سال 1285 هجری قمری پس از درگذشت«میرزا حسین قزوینی» ملقب به«عضدالملک» و در همین سال مُهردار شاه نیز شد. در سفرعتبات(بین النهرین)«ناصرالدین شاه» در سال 1287 قمری و نیز در سال 1290 به همراه شاه به اورپا رفت و پس از بازگشت چند حکومت داشت.«عضدالملک» سواد زیادی نداشت، ولی در عوض، ظاهرالصلاح، دارای اخلاق منیعانه، متدین، عالی طبع و بسیار حیثیت دوست و چون برادرزاده«مهدعلیا» و دایی زاده «ناصرالدین شاه» بود، به این مناسبت او را«خان دایی» می گفتند. وقتی برکناری«محمدعلیشاه» از تاج و تخت سلطنت، رسماً اعلام شد و فرزند خردسال او«احمدمیرزا» که در حدود 12 یا 13 سال داشت، به جای پدر به پادشاهی انتخاب گردید،«عضدالملک قاجار» را به نیابت سلطنت برگزیدند، اما این مقام زیاد طول نکشید و «عضدالملک» پس از یک سال و سه ماه در تاریخ 17 رمضان 1328 قمری در سن 90 سالگی در تهران درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر