رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نخستین هواپیمای ارتشی

«سرتیپ احمد نخجوان» در کنار نخستین هواپیمای ارتشی که آن را از پاریس تا تهران شخصاً هدایت کرده بود

اشتراک گذاری

ارسال نظر