رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نظر دوگل درباره سیستم اجتماعی

«شارل دوگل» چنین گفت: به نظر من سیستم اجتماعی که کارگر را در حد ابزار و تجهیزات که دستمزد به آن تعلق می گیرد تنزل دهد، نه تنها با طبیعت نوع بشر بلکه با روحیه بهره وری سالم در تضاد است

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر