رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقاشی دیوار مهمانخانه لقانطه

نقاشی فرمانفرمای سِند، سفیر دولت عثمانیه، سفیر دولت فرانسه و تنی چند از مقامات ایام  قدیم

اشتراک گذاری

ارسال نظر