رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقاشی سنتی گل و مرغ

اثر«محمدباقر اصفهانی»معروف به«آقا باقر نقاش»- دوره زندیه و اوایل قاجاریه

موزه هنر هیوستن تگزاس

اشتراک گذاری

ارسال نظر