رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نمائی از کلیسای جامع«سنت باسیل»

کلیسای «سنت باسیل» بعد ها به موزه تبدیل شد 

در این عکس، مردم مسکو در بیرون از مقبره لنین گرد هم آمده اند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر