رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در کتاب (آلبوم جنگ) که در سال 1922 در پاریس چاپ شده، اینطور آمده است: انسان، فرماندهان ارشد روز به روز خود را می بیند که برای آزای بشریت جان دادند.

(ژفر-6 نوامبر1921)

اشتراک گذاری

ارسال نظر