رفتن به محتوا رفتن به فوتر

طهران، نگارستان

این بنای زیبا و باغ آن در سال 1222 هجری قمری ساخته شد.«فتحعلیشاه»علاقه خاصی به این باغ داشت و تابستان ها را در این محل سپری می کرد. در داخل عمارت، تعداد زیادی تابلوی نقاشی وجود داشت که هنر دست افرادی چون«میرزاجانی نقاش»،«میرزا بابا نقاش» و«عبدالله خان نقاشباشی» بود و از همین رو، این مکان، «نگارستان» نامگذاری گردید.«محمدشاه»در باغ نگارستان روی«تخت طاووس» قاجاری، تاجگذاری کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر