رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نیروهای ویت کنگ

نیروهای ویتنام جنوبی در حال گشت زنی در جنگل های انبوهِ ایالات جیالای

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر