رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«نیمتاج خاتون» دختر بزرگ«ظل السلطان» با برده آفریقایی اش

عکاس:«ظل السلطان»- اصفهان 1269 خورشیدی 

سپاس از جناب شیریان

اشتراک گذاری

ارسال نظر