رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امپراتور «هایله سلاسی» در اولین دیدار رسمی از قاهره

«ژنرال ناصر» با گردن آویز مدال ملکه صبا که بالاترین نشان در اتیوپی محسوب می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر