رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میانجی گری همسایه ویتنام بین واشنگتن و پکن

همسایه ویتنام ، بین واشنگتن و پکن میانجی گری می کند.

لائوسل _ بهای استقلال

«پرنس سوفانو ونگ» ، ریاست جلسه ای در کمیته مرکزی «نئولائوهاک سات» را بر عهده دارد ، که حزب سیاسی نیروهای سیاسی است و نیروهای فرانسه را از لائوس می راند. او برای نخستین کنگره ملی «نئولائو هاک سات» ، در ماه ژانویه 1956 آماده می شود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر