رفتن به محتوا رفتن به فوتر

هم رزم ستارخان

«رضا زاده شفق تبریزی» هم رزم«ستارخان»در جوانی

او استاد زبان و ادبیات فارسی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، عضو موسس فرهنگستان ایران، عضو تیم تهیه منشور سازمان ملل، استاد دانشگاه های میشیگان و کلمبیا، دارای درجه دکترای فلسفه از دانشگاه برلین و چند دوره نماینده مجلس و سنا بود.

عکس و توضیح: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر