رفتن به محتوا رفتن به فوتر

واردات مهدی خدادادگان توکل

 

برگرفته از نخستین کتاب بازرگانی ایران در  72سال پیش-فرهاد هرمزی

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100