رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«مرحوم غلامرضاخان ابوقداره»(میرپنج)والی پشتکوه لرستان

«غلامرضاخان»سردار معروف به«والی پشتکوه» پسر«حسینقلی خان والی صارم السلطنه سردار اشرف»و مشهور به«ابوقداره» در زمان سلطنت«رضاخان» در موقع خلع سلاح ایلات لرستان و تخته قاپو کردن آنان به واسطه ثروت زیادی که داشت، از ترس دستگیر شدن، با خانواده و نقدینه خود به خاک عراق، مهاجرت نمود. در اواسط سال 1308 خورشیدی پسرش«یدالله خان»از شاه امان نامه خواست و مورد قبول واقع شد. نخست وزیر وقت«مخبرالسلطنه»دستخط شاه را با قرآنی مهر کرده، برای تامین پدر و پسر به عراق فرستاد تا به وطن خود بازگردند. اما چون این کار، مقارن شد با دار زدن روساء الوار در خرم آباد که سپهبد«احمدآقاخان امیراحمدی»برای هر یک قرآن، مهر کرده و به آنان تامین داده شده بود که نزد او بیایند و پس از آمدن همگی توسط سرلشکر«حسن آقاخان خزاعی»به دار آویخته شدند، از این جهت«غلامرضا خان والی»و پسرش«یدالله»که جریان امور را دیدند، از بازگشت به ایران منصرف شدند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر