رفتن به محتوا رفتن به فوتر

واگذاری حقوق شخصی سردار اسعد بختیاری

واگذاری حقوق رسمی مجلسی شخصی«سردار اسعد بختیاری»بنا به اعلام و خط خود به جهت نشر فرهنگ و دانش به وزارت معارف که با نظارت معتمدین صورت پذیرد 

وزارت جلیله مالیه

اولاً از بابت شش هرار تومانی که از طرف دولت مواجب به این بنده مرحمت گردیده، کمال تشکر و امتنان را اظهار می دارد. ثانیاً چون امروزه مملکت زیاده از هر چیز، محتاج به معارف است و دولت باید در ترویج معارف، زیاده از هر چیز سعی نماید، استدعا می کنم که این شش هزار تومان مرحمتی را از طرف دولت به مصارف معارف رسانند. به این صورت که هرساله این شش هزار تومان با اطلاع چهار نفر آقایان ….. «آقای موتمن الملک» رئیس مجلس مقدس، «آقای حاجی سید نصرالله»،«آقای ذکاء الملک» و «آقای حکیم الملک» و اطلاع وزارت معارف به مصارف معارف رسد و آقایان در آن مصارف نظارت داشته باشند. زیاده زحمت نمی دهد.

امضاء و مهر«علی قلی» ( حاج علی قلیخان سردار اسعد بختیاری)

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.