رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس تکیه دولت و جنازه«مظفرالدین شاه»در روز ختم

جنازه«مظفرالدین شاه»به وصیت او در تکیه دولت امانت گذاشته شد و سپس به عتبات عالیات حمل گردید و در آنجا به خاک سپرده شد. این عکس، مراسم تودیع رجال با شاه درگذشته را در تکیه دولت نشان می دهد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر