رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ورود ستارخان

ورود«ستارخان» و«سردار ملی» از دروازه گمرک به تهران در سال 1328 هجری قمری

اشتراک گذاری

ارسال نظر