رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ولایت زنجان 

 

 

 

 

ولایت زنجان

انشا الله حضور مُمدّ ظهور جناب مستطاب عمده العلماء العظام و زبده الفقهاء الکرام، اشرف الحاج و المعتمرین آقای «حاج میرزا ابوعبدالله» زیده  فضله العالی مشرف شود. غره ربیع الثانی 1310

سجع مهر فرستنده تاجرباشی دولت روس، مقیم قزوین. سجع صاحب مهر که ازاتباع خارجی بوده، دلیل بر ارتباطات وسیع مخاطب با افراد دیگر ملل می باشد .

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر