رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وینستون چرچیل وزیر زمان جنگ انگلستان

ما با اشغال ایران توانستیم هزاران کیلومتر از اراضی هندوستان را از بلای جنگ محفوظ بداریم

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100