رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پادشاه عثمانی در نبرد

«سلطان محمد دوم» در نبرد قسطنطنیه

برگرفته از کتاب«فائوستو زونارو، نقاش دربار عثمانی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر