رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پادشاه پرس در جنگل یولویون

روزنامه مصور تاریخ یکشنبه 21 سپتامبر 1902 شرح عکس: پادشاه پرس( ایران) در جنگل بولویون در اطراف پاریس در حال گردش کوتاه در اتومبیل

اشتراک گذاری

ارسال نظر