رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پادشاه یونان

این عکس، ملاقات نمادین پادشاه را با کلیسا و مردم نشان می دهد. در این عکس، پادشاه یونان در کلیسا کتاب مقدس را می بوسد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر